YMK & OTD - Arise Naija (GhanaNdwom.com)
YMK & OTD – Arise Naija (GhanaNdwom.com)

 

Another Ghana-Naija collaboration, it’s YMK alongside OTD with “Arise Naija”

YMK & OTD – Arise Naija