Kofi Kinaata - MalaFaka (Prod. By KinDee)
Kofi Kinaata – MalaFaka (Prod. By KinDee) 

Kofi Kinaata – MalaFaka (Prod. By KinDee) [DOWNLOAD] 
#MalaFaka ♬
Intro
Hater
Wɔ gyina gyina ha nso yɛ nhu obiaa hater aa
Yoo… natty, twa kor to do
Informant
Mooove!
Wɔ ne nam ha nso yɛ nhu wɔn mpo
Informant
(KinDee)
Verse 1
Debiaa oye
Hustler a-hustle aa man no wan talk am
Back biting
Back stubbing
But still na no puncher
Sɛ ɛhu obi refrɛ ne Nyame no na obi reda
Ɔyɛi bisa no dɛ okɛsi henfa
Nyame na mesuro’n na nyɛ nyimpa
Original Taadi boy Kofi reba
Debia me hustle nka ma-ma-ma om-bee da ehu?
Mɛ push, ɔre-mooove, ɔre-cruse
Nka free no nso ma-ma-ma mentsew bi ehu?
Eyi me dwen ho aa mentse ase mpo
Buh nokwar nye dɛ nyɛ awo nye Nyame
Nyimpa wapotɔw ma w’afe ɛse ma ɔnfa-ngum
Na ɛyɛ bɛlɛ aa? Dɛntra
Chorus
Five fingers up, one over four to informant
(MalaFaka)
Five fingers up, one over four on your face
(MalaFaka)
Five fingers up, one over four, hater
(MalaFaka)
We say big ups to Rashida… Mala Faka (x2)
Hwɛ aɛm bi wɔ hɔ aaa
Mɛntwɛm mfa nhyɛ wo mu oo ɛya ka
Bibi wɔ hɔ aaa ntɛntɛm na ayɛ no plain oo be bold
No nonsense yɛ ma onsi wɔ ha… Ɛya ka
No nonsense tɛntɛm na ayɛ’n plain o be bold a
Bisa wɔn in the school na where dem dey?
In the café na where dem dey? (sia)
On the street na where dem dey?
Snow no mu na where dem dey?
Ma wɔn down
Obi nyɛ ne bibi kwa oo
Hwɛ ade ma wɔntse ase
Obi nyɛ na de kwa o
Chorus
Five fingers up, one over four to informant
Five fingers up, one over four on your face
Five fingers up, one over four, hater
We say big ups to Rashida ɛɛ
We say big ups to Rashida… Mala Faka
Rap
Yeah!
Amba ambɔto shame no
Buh ɛbɔto glory no
Enyim name no oo ennyim story no
Ball no, ma me tacki me passi
Troki (Truck) no, ma me pushi me bɔɔ fam
Sore no, Effiekuma boy no
Kofi Kinaata ne story no
Sa ɛreka… hyɛ ase fi Melody,
Still Vybez, Willis bra besi Elorm Beat
Ɛhyɛ ase dem ebi you and your God only
W’abom nka obi se blood money, jealousy
W’ara bɛtɔ w’amona m’
Ewiase aboa bi bɛka wo a wo ntoma m’
Wɔ claim Holy
Buh Nyankopɔn ne dɔ no ɔyɛ Supreme
Ɔhwɛ ma ɔhyɛ w’akoma m’
Ah!
Wɔ ku nyɛn daa nso yɛn wu da
Nyɛ yɛn aa yɛ som the Lion of Judah
Efie nyimpa ɔrekaw na naa so re huta
Nka mere tɔn Voltic yi menom bula
Aboa!…. bi nkye wo nwe
Mooove!
MalaFaka
Chorus
Five fingers up, one over four to informant
(MalaFaka)
Five fingers up, one over four on your face
(MalaFaka)
Five fingers up, one over four, hater
(MalaFaka)
We say big ups to Rashida… Mala Faka (x2)
Outro
Wɔ ne nam ha nso yɛ nhu obiaaa
Wɔ gyina gyina ha nso yɛ mbu wɔn mpo against aa
Wɔ ne nam ha nso yɛ nhu obiaaa hater aa
Wɔ gyina gyina ha nso yɛ nhu wɔn mpo against a
#TeamMooove