99K - Na Lie (Prod by Scanty Beatz) (GhanaNdwom.com)

Intro:

Black unit entertainment

Jalele jalele jalele jalele 99k

Chorus:

Dem dream tell me say I die ooooo

But I just tell dem Na lie ooo ooo

Cos if Jah no take ma soul ooo

Diɛ odasani yɛ diɛ oyɛ no kwa oooooooo

 

Dem tell me say I die ooooo

But I just tell dem NA lie ooo ooo

Cos if Jah no take ma soul ooo (Sɛ otwediampong no ankasa 3nji me nkwa a)

Di3 odasani y3 diɛ oyɛ no Kwa oooooooo.

 

Dem tell me say I die ooooo

But I just tell dem NA lie ooo ooo

Cos if Jah no take ma soul ooo (Me nwu n3 me nwu kyina me nwu kyina akyi never)

Diɛ odasani yɛ diɛ oyɛ no Kwa oooooooo.

 

[Verse 1]

Ma fa ja mu mpo manshi Ya to me tuo mpo manti Nsamanpuomu ma nante Bronsam nsowhɛ ma passe

Topayɛ pɛ aa ɛmblasti Mɛ lasti, wo p3 aa dane boko haram…… krante nufanu bɛshɛ me mini ase Me nkasɛ misuro o ɛnyɛ juju oo Nyame noa se;

Ono ne me gyefour 3ne me kania wo asum ase

Psalm 27 onfaho sɛ mifri Odumase, Me se ashi,me ho fii ɛne me pompo a abo me ayaase “Still” wo so kwraa woshɛ me nae ase

Wo ku me nɛ,mɛ sori kyena tisɛ “Super Mario” Me srɛ meka,mo ma me nfa Castro ɛnyɛ “scenario” Body or no body, Your legacy go live on!

Okamafo Nyame ee Me nshwri wo ayonkofa Me nkasɛmabrɛ na me nshɛ me ho akonfo da Sister Safoa cutti call no na da na wayi diɛ ɛmbamuda Frisɛ Adonai ne me shɛn kafo minsuro “Bermuda” .

Oooooo oooooo ooooooo Minsuro Bermuda ooo Minsuro Bermuda ooo Dɛɛbi dɛɛbi Dɛɛbi dɛɛbi Oooooooo onipa bɛyɛ no afamu diɛ.. Ɛnso gagrafa dagrafa nti Ɛnyɛ no nshishɛyɛoo

No heworlɛ anyɛmi jee naafu. Inyɛmi jee naafu Mawe lɔna ee

Omo akoka sɛ aboa akyere Joseph nso yɛboa me ho oodene paaa eeeee Mawe lɔna ee Nana kwesi eee

Chorus:

Dem tell me say I die ooooo But I just tell dem NA lie ooo ooo Cos if Jah no take ma soul ooo Diɛ odasani y3 diɛ oyɛ no Kwa oooooooo. 2x

Second verse: Me na me nwu na mo nshɛ me coat ɛndida me Pentecost Gbonyo party, Mo nto nfrɛ nkyikyɛ nkolaa kalipo Ɛ3niɛ mo ati na totrobɛnto abubu Jericho Me ti ase sɛ Med, Shak, ɛni Abedenego

Me nwu na monyɛ m’ayie na mo nom beer empu nwusie Papa saman da yie “Eno Feli” wo nso ayɛyie

3ndi awirɛhour nya B.P. na wo atanfo anim bɛgu ase ƐNkankan Wofa BB onya anka osi m’ayie ase Ɛnso ɛnkyɛ Anshwɛ aa me ho nti obɛ pae no TV Frisɛ ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛbɛnya ajuma be krataa Ma CD be ma CV Mabrɛ” Last two – Hammer ” “Akwesi bra naanoo” Abe senior no nso kama

Den we say we no go do but now be da hour Jeya! 99 black unit ne me poma Me koryɛ a maba Na mo gwene sɛ mada, But am real Hwɛ me nsa mu prɛngoo ntokro “see the holes mehhn” Me yɛ nipa, sor me mu hwɛ, I’m no ghost mehhn Ma vibe sick like face with no nose mehhn! But no boast mehhn,but I assure you say I go deliver like a postman 99k,scanty beatz mehhn Am not dying today hwɛ ɛyɛ dayɛ kɛkɛ And ‘ama live mehhn

Ooooooooooooo Ɛntie niɛ obi bɛka Ɛnsohwɛ diɛ ɛbɛba Ɛnso okamafour bɛka Ɛmmri pa diɛ ɛbɛba Kyɛ na ɛbɛkyɛ nso ɛnkaho da ooo ooo. ɛnkaho da ooo ooo Nyame atsro di3 ɛmpipa Dɛɛbio ooooo

Chorus:

Dem dream tell me say I die ooooo But I just tell dem NA lie ooo ooo Cos if Jah no take ma soul ooo Diɛ odasani yɛ diɛ oyɛ no Kwa oooooooo

Me bɛwu na ma sɛi Kwame Dɛɛbio oo nyame wo ho yi diɛ ɛnsi me afa mu kwraa ooo S3 onyame no ara ɛnku me aa Eeeee wo yɛ no kwaoo wo yɛ no kwaoo

Nti Me bɛwu na ma sɛi Kwa? Dɛɛbio oo nyame wo ho yi diɛ ɛnsi me afa mu kwraa ooo Sɛ Onyame no ara ɛnku me aa Ɛmpare me ooo, wo yɛ no kwaoo .

 

[Download Audio] 99K – Na Lie (Prod by Scanty Beatz )

99K – Na Lie (Official Video)