577871_488590277871850_1470194179_n

INTRO
Highgrade Family, call me Kofi Kinaata Move!VERSE 1
Beat no yɛ slow ɔda famu
Nnka ɛnnyɛ ma mepɛ no bia
But low and behold hwɛɛ
Nsɛm a meka no hia
Yɛ bold, gye dow
ɛkɔ a Kyɛ ma mo nyinaa
Wobisa time a mɛba a
Ka dɛ small time me nua
Lifestyle the same,
Na me haircut maintain
Simple, not even fame
Can make we change
Nnda Kofi ayɛ de
ɛkyina Kofi se de
ɔyɛ painful buh me wɔ vim
Anoe go shake
Tsie afa na afa
Tsie hu nndɛ ɔyɛ ammpa
Ma enhui hwɛ na anka
Na ɔnto wo a ɛyɛ da
ɔyɛ kanana, woebu nso
Ghana ha kuu pɛ na wɔ di yi obi
Wɔnnto no do aba
Obiaa nnyim ɛkwan a wansima
Dze fo ne trotro
Ma twe oto a ebia na me nika no
Woroworom
Ma uncle oo tsie asɛm a me reka yi
Ma ɔyɛ obi ne fie yie
Sɛe obi ne fie pɔtɔɔ.

Chorus
Pls dnt judge me and I won’t judge you
Coz its get ugly before its get beautiful
Pls dnt judge me (ɔyɛ dɛn yɛ) and I won’t judge you (abadze mpo)
FAnd if you love me let it be beautiful
let it be beautiful (3x)

VERSE 2
Onnyi mɛnnrush
Tsie bisa who am I
ɔy3 agor o maamba no fight
Anaa wɔhwɛ ma me sɛ John Cena
Mepɛ mic, flow tight me de bɛe
Full height punchline maa, container
Wɔgyɛ ɔyɛ eazy a
Ma gather vim me reyɛ a
Eei! wɔnnpɔ hon kyew
ansa w’abɔ nsamu a
Metutu rap hyɛhyɛ sin fita
Merebisa stage wonnyim fow a
Nnka wogyina famu a
Blackstars, Kotoko de
Kɔ ko si Heart of oak, Ghanafo a
Wɔrebɔ ball kuro kɛse nyina
Obia yɛ coach
Mɛnnpass, kɔkɔkɔ,ɛkrossi a anka
ɛbɛhyɛ goal
3wo dɛ ehun dɛ brrrrrrrrr
Ebi yɛ agor, ebi yɛ coke
Enyim a na ebisa
ɔnnyɛ nnda nye ndeda
Medi me gya na menyim ma
Osima ɔhyihyi me fa, Move!!
Me wɔ town, ehu ma blɛɛ
Enim yɛ a yɛ
Otse dɛ dam, egyina ekyir a clear
Epin ho a blurr

Chorus
Pls dnt judge me and I won’t judge you
Coz its get ugly before its be beautiful
Pls dnt judge me and I won’t judge you
And if you love me let’s it be beautiful