Okyeame Kwame - Adonko (Feat Kwabena Kwabena) (Prod by Kusilin)
Okyeame Kwame – Adonko (Feat Kwabena Kwabena) (Prod by Kusilin)

Flaunt your lover 2X
Me love it, Adonko 4X
Kwabena Kwabena, Rap Dacter
Are you feeling it?
Sisimu dancing!

 

HOOK – Kwabena Kwabena

Ɔdɔ yewu bɛsɔ me nsa ɛ
Bɛsɔ me nsa na woaa na me ne wo bewu ee, obaa e
Baako yɛ ya nti bɛka me ho ɛ
Bɛka me ho, na ankonam yɛ mmɔbɔ oo, obaa e
Me sɔ wo mua, so me mu
Gyeegyaa wo ho mu gu me so
Bra ma yɛnsa atopa, wei ne asa papa
Dandan wo ho kyerɛ me ɛ
Metu sika agu wo so
Ɛnɛ yɛbɛsa atopa, atopa atopa

 

CHORUS – Kwabena Kwabena

Darling bɛsɔ me nsa ɛ
Yeni asa papa bi
Azonto, alkaida, shoki shoki shoki
Shɔdi bɛsɔ me mu ɛ
Yeni asa papa bi
Azonto, alkaida, highlife, adonko, adonko

 

VERSE 1 – Okyeame Kwame

Mesɔ wonsa a, sɔ me nsa, ti korɔ nkɔ agyina
Wosɔ fa, me sɔ fa, yɛmmɔ ahina
Me wiase, dan wo ho saa
Ɛyaa mennyina
Ma wo sa so sɛ dea wo de ɔdɔ kɔ akyima
Koto a, stop! Kyerɛ ahobraseɛ
Sɔre aa, emmra so aa, monhyɛ aseɛ
Me ka sɛ “Woso” a, eɛyɛ a, monte aseɛ
Ɛnnyɛ honam na ɛyɛ ɔhaw na mepɛ akyerɛ
Tietia me nan so na so me mu
Na abrabɔ asa yi mu me ne wo bɛ nante
Sɛ nea ɛyɛ me ya a, meka no…
Saa na edu bɔne mu a, mesrɛ se fakyɛ me
Me di w’anim, na mea me taa wakyi,
Hu sɛ me ka wo ho daa nti ennsuro biribi
Wo patre sesiaa a, me mɛsɔ wakyi.
Mennma wo hwe ase da, na mannsɛe m’ade

 

CHORUS – Kwabena Kwabena

Darling bɛsɔ me nsa ɛ
Yeni asa papa bi
Azonto, alkaida, shoki shoki shoki
Shɔdi bɛsɔ me mu ɛ
Yeni asa papa bi
Azonto, alkaida, highlife, adonko, adonko

 

VERSE 2 – OKYEAME KWAME

Daadan wo ho na menhwɛ, kyinkyim wo ho na menhwɛ
Kyereɛkyerɛ wo ho na metua
Twi bɛn me na me nhwɛ
Fa twi me, na me pɛ.
Dea me wɔ biaa wo dea
Kɔ fɔm kakra, afei bra soro kakra
Fa twi me na me pressure mmra
Nsemhunu kakra, wonim sɛ mentaa nkeka
Nso weideɛ him na menhwɛ kakra
One time!

 

CHORUS – Kwabena Kwabena

Darling bɛsɔ mensa ɛ
Yeni asa pa
Shɔdi bɛsɔ me mu ɛ
Yeni asa papa
Darling bɛsɔ mensa ɛ
Yeni asa papa, pa
Shɔdi bɛsɔ me mu e
Ma yɛnsa adonko
OUTRO

To the left, to the right! 2X
Kuslin bɛbɔ piano
Woasa yɛ me fɛ oo (Me love it).
Enti kyim wo ho, daa wo ho, kaa me ho, ma yɛnsa ɛ

You make a rapper wanna sing “I love you”