spart

 

FLowkingStone recently brought to us his single titled “God of The Spartans” and it has received much praise and criticisms as well. More of the talk on this song is about it being a reply to Sarkodie’sRevenge of The Spartan” which also made waves all over. You need to check out the lyrics here which was written down by Joseph “Aqweci” Ofori.

Check Out : Two Thoozin – Fine Boy (Feat Dem Tinz)

Download the audio here and let the lyrics walk you through good rap music.

FlowKing Stone – God Of The Spartans (Sarkodie Revenge Of The Spartans Cover) DOWNLOAD

INTRO

Hmm hmm, ayɛ dɛ
Ahh First of all, I like to pay homage to all the old soldiers, who made this happen.
Shutouts to the Grand Papa, Reggie Rockstone.. Obrafour
Shutouts to Akyeame.. Okyeame Kwame.. Lord Kenya
Shutouts to all the old soldiers … Ex Doe
Flow king… Stone!

VERSE

2005, yɛ droppe “O ne Gallon”
Wo bɛyɛ argument nso wo nni facts (bounce!)
Sɛbe nyɛ yareɛ na bɔɔ me nua a nka mediocre nhyɛ crown
Na mmom aseda na me de ma Nyame sɛ ɔda so ma yɛ runne town
Wo bɛ bie w’ano na asɛm papa biaa mfiri mu mma deɛ a shush!
ɛnnyɛ saa a deɛ ɛbɛto wo the only thing you go fit talk be wush!
ɛnnyɛ George nkoaa, deɛ n’ani mbieeɛ biaa yɛ bush
akyɛdeɛ no deɛ yɛde bɛkyɛ wo  nso ansa na ɛbɛ pie no man for push.. whoo whoo whoo
wɔabɛ yi abɔ nso  ɔte me din a na w’adwane kalo paddie m’agya body you for dey cut your coat
wonnim sɛ atɛ nyɛ alikoto
true true true.. moase mo  ano firi sɛ ɛno na mo de bɛtu m’amena no
Me de m’ano bɛsie mo amono-amono na m’ahono agu mu sɛ samina no
pam pam pam pam.. ɛntacke me, mfa wo ho ntoto me  deɛ mɛkata m’ani no mo de bosome
I’m killing the hommies and making the shawties dey follow like dam dam dam dam
Started from the top heading for heavens
Being your enemy, end of a burden, that be forbidden
Stone is a legend, fontomfrom na mebɔ no
Metumi de m’ano no yɛ sɛ dondo
Me de nsɛm apetepete so
Wo nte deɛ meka no a na wo yɛ kolo
gongon gongodo gogo.. mo blame mu sɛ me ka nyansa sɛm dodo
nso me bɔ me mmini mu a na ɔmo ho popo sɛdeɛ Elder hu sɛ ne sɔfo hwɛ pono
Mo flow no deɛ ɛnnyɛ bad oo, nso mo punchlines no yɛ too weak
Something like fourteen days, wo nte m’ase a wo nyɛ too deep
Flow no koraa one style oo, mo nsesam na ɛyɛ ayɛ too cheap
Born in the middle of the streets but still the product of school fees
Flow I dey get am too easy like tryna spell R2Bees or Fugees or Mugeez
Mini pɔɔ ngɔɔ nɛkɛ “Fruitii”
Sɛ me nni hɔ deɛ a mo gyegye gu mu
Me yi m’ani a na moaka mo agu mu
Nti me yi me ti pɛ na w’ayi fum, adɛn moani kum?
W’atɔ mmum
Kusie a ɔkɔsie, m’abɔ no wusie, w’apie me nie, m’abɔ no sɛ due
M’atwa n’akyi mpire, ne ho mfifire bebree
Wo dwene me ho a wo bɛ cray
Obuasi gugu me koom, Kumasi nɛyɛ me backbone
Esrem akoma, Kwahufoɔ adwene, badwene ba no ɔne Bra Stone
M’ano no deɛ Bukom, mɛnfa nni agorɔ na ɛbɛbu wo koom
Checke me level, nyɛ ɛnnɛ na mebɛyɛ, I’ve been in the game for too long
Nti dumsor dumsor kakra yi na ama lantern bɔ yɛn wusie sei
Rap kanea m’asɔ, mo npacke mo nonfa no ne mo gay-gay
Sɛ mo rap no deɛ kobo kobo kobo
ɛnnyɛ original, Togo Togo Togo
ɛyɛ me flow no foto foto foto
M’aka wo ntumi nyɛ foko foko foko
Gyae kolo no na follow follow follow
M’ahu me mɛkye mo solo solo solo
Me deɛ mennkɔtɔn me kra mpɛ fame, Nyame ba mɛkɔ no slow
Nwom dɔkɔdɔkɔ na me to to nti mɛkɔ no bɔkɔbɔkɔ, me nkɔ gye juju
Nyɛ nnoɔma pɔtɔpɔtɔ ɔtɔ kɔ, ɔkɔtɔ, namfo dodo nti m’abɔ me ho kɔkɔ
Stone me mennim agorɔ no kɔ so na follow me na kolo ways no dɔɔso
Bɛ borrow bi na flow deɛ me wɔ dodo
M’ahyehyɛ no doosopuo de bɛ mema mo.. Stone!

OUTRO

ehhh.. sɛ ɛpo yɛ wo deɛ a, w’ani mmre obi lake, na nka mpɛsɛ swimming pool.. true
Nti sɛ ɔmo ne mo yɛ long a, mma mo nsosɔ so
Shutouts to all the DJs, presenters, bloggers pushing Ghana music to the max
The real ones, we see and respect your hustle
Now to the new soldiers, mo bɔ mo ho mmɔden, mo nfa kakra nka ho
Royal African Movies and Music, oyibo, Rap Fam
Shutout to the kingsmen
Shutout to the K,to the U N T A
Flow king Stone, hahaa, King!
Mr. Rooteye I see you, Tuhbani
Def Cliff I see you
Nice one Bro… King!